Home

Self, Community, World

Trainingsbureau Bouten
Bezoek Adres
Frans Ottenstadion
IJsbaanpad 43
1076 CV Amsterdam

Post Adres
Postbus 51316
1007 EH Amsterdam

T. 0172 577282
M. 06 19218013
E. info@bureaubouten.nl
W. www.bureaubouten.nlNieuwsbrief aanmeldenLevert communicatie met ouders meer stress op dan samenwerking?
Ziet u medewerkers, ouders en kinderen worstelen met grensoverschrijdend gedrag?
Zou u wensen dat uw organisatie betrokkenheid, veiligheid en openheid uitstraalt?

Trainingsbureau Bouten geeft trainingen op organisatiebreed niveau. Alle partijen worden in beweging gezet, letterlijk en figuurlijk. Directie, bestuur, beroepskrachten, ouders en kinderen. Zo ontstaat een gemeenschappelijke taal en sociale omgang die veiligheid, openheid en betrokkenheid creëert en die door iedereen wordt gedragen. De trainingen kunnen op onze bezoeklocatie in Amsterdam of op locatie georganiseerd worden.
De trainingen en workshops van Trainingsbureau Bouten zijn geschikt om:
  • Heldere en open communicatie te versterken
  • Ouderbetrokkenheid en participatie te vergroten
  • Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, intimidatie en agressief gedrag te voorkomen
  •  Veilige en prettige leef en- leeromgevingen voor kinderen en volwassenen te creëren

Omdat het om mensen gaat die organisaties levend maken, gaan we uit van alle aspecten van mens-zijn. We gebruiken ons Hoofd, Hart en Lijf. In onze programma’s maakt u kennis met deskundigheidlichaamsbewustwordingen mogen mensen hun hart laten spreken. Door het lijfelijk oefenen en bewustwording, krijgen durf, betrokkenheid en communicatie echt body en effect. 

Wat maakt Trainingsbureau Bouten uniek?

Trainingsbureau Bouten heeft een organisatiebrede aanpak
Alle partijen worden betrokken. Hierdoor ontstaat gemeenschappelijke taal, betrokkenheid en gemeenschap. Het versterkt een positief zelfbeeld bij iedereen.
 

Onze methode is een combinatie van Hoofd, Hart en Lijf. 
Tijdens de training wordt er geleerd om lichaamstaal actief in te zetten, te leren door te ervaren en te doen. Deskundigheid ( op het gebeid van training, pedagogiek, diverse doelgroepen, jeulgdhulpverlening en communicatie) wordt gecombineerd met lichaamswerk vanuit Oosterse levens en -vechtkunst ( Poekoelan Tjimindie Tulen)
Moto: Compassionated Balanced Action vormt de basis voor persoonlijke ontwikkeling van mentale en fysieke kracht, helderheid en innnerlijke kalmte, bewegende mindfullness. 

Directe en makkelijk te leren vaardigheden die toe te passen zijn bij diverse doelgroepen en organisaties. 
Het niveau van de trainingen wordt aangepast aan kennis en leermogelijkheden van de betreffende groep. Wij maken gebruik van korte en effectieve trajecten. Wij hanteren een kwaliteitsgarantie; als een training niet blijkt te werken, krijgt u uw geld terug. Wij hebben een groep deskundige trainers en adviseurs in huis met eigen specialiteiten zoals onderwijs, sport, kinderopvang, organisatie communicatie, (jeugd)hulpverlening, opvoeding en omgang met agressie.

 

Copyrights © 2017 Trainingsbureau Bouten - Algemene Voorwaarden
Design: New Visuals - Website & Hosting: App-Data - Gekocht via: TemplateMaster